AlgemeenWelkom bij de Gereformeerde kerk te Kockengen!


Via deze website kunt u onder andere live meekijken of meeluisteren met de kerkdienst of het kerkdienstenarchief raadplegen.Kerkdiensten: zondag 10.00 uur

Kerkgebouw: Dreef 1A, Kockengen

Ongeveer 60 mensen welkom in de kerk vanaf 1 juli, na aanmelding
We nodigen je uit om de
diensten, ’s zondags om 10.00 uur, in de kerk, live of achteraf mee te beleven via Kerkomroep (geluid) en/of ons YouTube kanaal (geluid én beeld). Er is geen crèche. De avonddiensten vervallen voorlopig.

Er zijn drie mogelijkheden om je aan te melden om bij de dienst in de kerk te zijn:

  • op donderdagavond tussen 19-21 uur tele­fonisch bij Hetty van Eijk, tel. 0346 - 24 20 29
  • tot vrijdagavond 20 uur per e-mail (eveneens bij Hetty van Eijk) via aanmelden@gereformeerdekerkkockengen.nl
  • op zaterdagavond ná 18.00 uur telefonisch bij Marten Fokker, tel. 06 - 51 53 11 56

Collecten
We vragen we ook aandacht voor de collecten. Maak je giften over op de rekening van de kerk NL53 RABO 0332 8547 95 onder vermelding van de datum van de zondag. De bedragen zullen dan over de collectedoelen verdeeld worden
. Of gebruik de mogelijkheid om via de Collecte-pagina op deze site bij te dragen. Met je mobiele telefoon kun je ook de QR-code rechts op deze pagina scannen.

Open kerk

Elke vrijdagmorgen is de kerk open. Van 10-12 uur is er gelegenheid om binnen te lopen, stil te zijn of een praatje te maken, uiteraard op veilige afstand.

Nieuwsbrief
In het e-mailadressenbestand voor de nieuwsbrief missen we nog een aantal gemeenteleden. De nieuwsbrief verschijnt minimaal tweewekelijks per e-mail en is een belangrijke manier om elkaar te informeren. Geef je e-mailadres door aan nieuwsbrief@gereformeerdekerkkockengen.nl.
Scan deze QR-code voor de digitale collecte