Algemeen


Gereformeerde kerk te Kockengen

Welkom bij de Gereformeerde kerk te Kockengen!

zondag 10.00 en 19.00 uur
Kerkgebouw: Dreef 1A, Kockengen

Welkom na aanmelding (morgendienst)

We nodigen je uit om de diensten in de kerk, live of achteraf mee te beleven via Kerkomroep (geluid) en/of YouTube (geluid én beeld — alleen 's morgens). Er is 's morgens kindernevendienst en crèche (tijdens de hele dienst).

Zo kun je jezelf en je kinderen aanmelden:

  • Bij Hetty van Eijk 1. telefonisch (0346 - 24 20 29) op donderdag tussen 19 en 21 uur óf 2. per e-mail aanmelden@gereformeerdekerkkockengen.nl tot vrijdag 20 uur. Als je je aanmeldt en voor zaterdag 15 uur niets gehoord hebt, ben je welkom in de dienst.
  • zaterdag ná 18.00 uur telefonisch bij Marten Fokker, tel. 06 - 51 53 11 56

Collecten

We vragen je aandacht voor de collecten. Maak je giften over op de rekening van de kerk NL53 RABO 0332 8547 95 onder vermelding van de datum van de zondag. De bedragen zullen dan over de collectedoelen verdeeld worden. Of gebruik de mogelijkheid om via de collectepagina op deze site bij te dragen. Scan met je mobiele telefoon de QR-code rechts om te geven met Givt.

Open kerk

Elke vrijdagmorgen is de kerk open. Van 10-12 uur is er gelegenheid om binnen te lopen, stil te zijn of een praatje te maken. Draag een mondkapje bij verplaatsingen.


Scan de code om te geven met Givt