Algemeen


Gereformeerde kerk te Kockengen

Welkom bij de Gereformeerde kerk te Kockengen!

zondag 10.00 en 19.00 uur
Kerkgebouw: Dreef 1A, Kockengen

Welkom

We nodigen je uit om de diensten in de kerk bij te wonen. Denk voor je komt aan de gezondheidsregels en wanneer je komt aan onderstaande maatregelen.

Online

Je kunt de morgendiensten via Kerkomroep (geluid) of YouTube (geluid én beeld) meebeleven. In de tweede dienst maken we in de regel alleen gebruik van Kerkomroep (geluid).

Collecten

Vergeet de collecten niet! Maak je giften over op de rekening van de kerk:
NL53 RABO 0332 8547 95 en vermeld de datum van de zondag. De bedragen worden over de collectedoelen verdeeld
. Of gebruik de collectepagina op deze site. Scan de QR-code rechts om te geven met Givt.


Scan de code om te geven met Givt