Veilige kerk

De gemeente van Christus moet ook plaatselijk een veilige kerk zijn, voor iedereen van jong tot oud. Helaas is dat niet vanzelfsprekend. Ook in de kerk kan ongewenst en/of grensoverschrijdend gedrag en seksueel misbruik voorkomen. De kerkenraad én ieder lid van de gemeente zijn verantwoordelijk voor veiligheid en openheid in het omgaan met elkaar.

Melden
Als u zich in contacten of situaties niet veilig voelt, adviseren we om dat bespreekbaar te maken, bijvoorbeeld bij de scriba, de predikant of een van de andere kerkenraadsleden. Als dat ‘te dichtbij is’, kunt u ook gebruikmaken van een van de vertrouwenspersonen die via de classis Utrecht beschikbaar zijn. Zij staan u graag te woord en verkennen de situatie die mogelijk niet meer veilig is, met de intentie om samen oplossingen te zoeken.

Wat doet een vertrouwenspersoon?
Een vertrouwenspersoon is verplicht tot geheimhouding van in vertrouwen versterkte informatie. Na het eerste contact worden de aard, ernst en omvang van de klacht met u als melder besproken en wordt er geadviseerd over een eventueel vervolgtraject. Vertrouwenspersonen kunnen gevraagd en ongevraagd advies geven aan de kerkenraad rondom het thema Veilige kerk.

Contact
U vindt de beschikbare vertrouwenspersonen op de website van de Classis Utrecht:
https://classis-utrecht.protestantsekerk.nl/vertrouwenspersonen/.

Wat doet een vertrouwenspersoon niet?
Een vertrouwenspersoon doet niet aan waarheidsvinding, gaat zelf niet op onderzoek uit, is niet de oplosser van het probleem, geen mediator, therapeut of pastoraal medewerker, en is ook niet het aanspreekpunt voor ‘gewone’ meningsverschillen.