Welkom bij de Gereformeerde kerk te Kockengen!

We nodigen je uit om de diensten in de kerk of digitaal mee te beleven!

Er is elke zondag om 10.00 en 19.00 uur een dienst, met om 14.30 uur een Oekraïense dienst.

Kerk

Een bloeiende gemeente waarin jong en oud hun geloof in Jezus Christus als de levende Heer handen en voeten geven en omzien naar elkaar.

Activiteiten

Op allerlei manieren en met onze verscheidenheid zoeken we de verbinding om samen een actieve en veelkleurige geloofsgemeenschap zijn.

Jeugd

Een speerpunt in ons beleidsplan is jeugd en jong-volwassenen aanmoedigen om Jezus te volgen en te groeien in geloof en in dienst aan Hem.

Hulp Oekraïne

Bij het zien van de beelden uit Oekraïne kun je je machteloos voelen. Het geweld, de slachtoffers, de vluchtelingen. Je bidt om vrede, maar wilt ook daadwerkelijk je verantwoordelijkheid nemen als christen en als kerk/gemeente: Wat kan ik doen? Wat kunnen wij doen? Sinds begin maart is een aantal broeders en zusters uit de Hervormde gemeente druk bezig om ook in Kockengen opvang van Oekraïners te realiseren, met alles wat daarbij hoort.

Als Gereformeerde kerk willen we graag daaraan bijdragen. Misschien heb je ruimte om een of meer vluchtelingen op te vangen, misschien niet. Er zijn gelukkig veel meer manieren om te helpen, ook met jouw talenten, tijd of financieel — met het oog op de opvang of de reis. Alle informatie staat op de speciale pagina Hulp Oekraïne.

Diensten

 • Zondag 26 juni
  10:00 - Morgendienst ds. Peter Zaadstra, Heilig avondmaal
  14:30 - Oekraïense kerkdienst
  19:00 - Avonddienst ds. Peter Zaadstra, Heilig avondmaal: dankzegging en lofprijzing
 • Zondag 3 juli
  10:00 - Morgendienst ds. Trinette Verhoeven, Utrecht
  14:30 - Oekraïense kerkdienst
  19:00 - Avonddienst ds. Peter Zaadstra, Zangdienst — wensen welkom!
 • Donderdag 7 juli
  15:00 - Trouwdienst br. R. Pasterkamp, huwelijk Rosanne en Valentijn
 • Zondag 10 juli
  10:00 - Morgendienst ds. Peter Zaadstra, afscheid en bevestiging ambtsdragers
  14:30 - Oekraïense kerkdienst
  19:00 - Avonddienst ds. A.J. Treur, Bodegraven

Walking Dinner: 14 mei

Eet en kook mee
In en rond Kockengen

Lees meer en geef je op (klik hieronder)

Activiteiten

Bekijk onze wekelijkse activiteiten

Over ons

Een bloeiende gemeente waarin jong en oud hun geloof in Jezus Christus als de levende Heer handen en voeten geven en omzien naar elkaar.

Al in het jaar 866 is er sprake van het dorp Kockengen. De geschiedenis van de Gereformeerde kerk te Kockengen is aanzienlijk korter. Zij ontstond in 1836 als onderdeel van een beweging die de Afscheiding wordt genoemd. Een roerige periode van zo’n dertig jaar volgt.

Na de periode 1836-1864,  had de kerkenraad met recht kunnen zeggen: En het land rustte van de strijd (Jozua 14:15b), schrijft dr. C. Smits (De Afscheiding van 1834, deel 4: Provincie Utrecht, Dordrecht, 1980, 319-353). Er was trouw en met grote inzet geworsteld om het zuiver houden van de kerk.

Dankbaar erkennen we het wonder dat ‘onze’ gemeente bestaat en nog steeds getuigt van de levende en opgestane Heer en van de God die ons — liefdevol en genadig — in zijn huis ontmoet. De drie-enige God belooft ook een eeuwig huis. Gelovigen verlangen ernaar, om eens thuis te komen en voor altijd bij Hem te zijn.

Op de glas-in-loodramen van het in 2002 nieuw gebouwde kerkgebouw staan daarom fragmenten uit het laatste Bijbelboek (Openbaring 22) over de Alfa en de Omega, het begin en het einde en het nieuwe Jeruzalem.