Welkom bij de Gereformeerde kerk te Kockengen!

We nodigen je uit om de diensten in de kerk of digitaal mee te beleven!

Er is elke zondag om 10.00 en 19.00 uur een dienst.

Kerk

Een bloeiende gemeente waarin jong en oud hun geloof in Jezus Christus als de levende Heer handen en voeten geven en omzien naar elkaar.

Activiteiten

Op allerlei manieren en met onze verscheidenheid zoeken we de verbinding om samen een actieve en veelkleurige geloofsgemeenschap zijn.

Jeugd

Een speerpunt in ons beleidsplan is jeugd en jong-volwassenen aanmoedigen om Jezus te volgen en te groeien in geloof en in dienst aan Hem.

Bij de diensten — actuele covid19-maatregelen

KERKDIENSTEN

 • Voor de diensten geldt telkens max. 50 personen, excl. ‘personeel’, zonder reservering.
 • De voorgangers beperken zich in het aantal te zingen liederen/coupletten en er wordt ingetogen gezongen.
 • Voor alle diensten gelden de basismaatregelen (1,5 m afstand [een rij én twee stoelen tussenruimte], mondkapjes, handen wassen, bij twijfel over de gezondheid niet komen, enz.).
 • Er is geen reserveringssysteem, maar we doen een dringend beroep op ieders verantwoordelijkheid om de maximale bezetting (circa 50 personen) niet te overschrijden. Kijk of luister online

OVERIGE ACTIVITEITEN

 1. Kerkelijke bijeenkomsten zijn in principe mogelijk, met inachtneming van de basismaatregelen. Koffiedrinken na de diensten doen we nog niet.

 2. Gemeentegroeigroepen of andere bijeenkomsten die thuis worden georganiseerd vallen onder de regel dat maximaal vier personen per dag mogen worden ontvangen.

Diensten

 • Zondag 30 januari
  10:00 - Morgendienst br. Henk Aantjes, Schoonhoven (ruildienst)
  19:00 - Avonddienst ds. Jeroen de Jong, Waarder (ruildienst)
 • Zondag 6 februari
  10:00 - Morgendienst prop. Peter de Koning, Heteren
  19:00 - Avonddienst Geert Mollema, jongerendienst

Gebruiksplan

Download het gebruiksplan

(versie 3.0 — niet aangepast naar aanleiding van de laatste maatregelen, zie hierboven)

Activiteiten

Bekijk onze wekelijkse activiteiten

Over ons

Een bloeiende gemeente waarin jong en oud hun geloof in Jezus Christus als de levende Heer handen en voeten geven en omzien naar elkaar.

Al in het jaar 866 is er sprake van het dorp Kockengen. De geschiedenis van de Gereformeerde kerk te Kockengen is aanzienlijk korter. Zij ontstond in 1836 als onderdeel van een beweging die de Afscheiding wordt genoemd. Een roerige periode van zo’n dertig jaar volgt.

Na de periode 1836-1864,  had de kerkenraad met recht kunnen zeggen: En het land rustte van de strijd (Jozua 14:15b), schrijft dr. C. Smits (De Afscheiding van 1834, deel 4: Provincie Utrecht, Dordrecht, 1980, 319-353). Er was trouw en met grote inzet geworsteld om het zuiver houden van de kerk.

Dankbaar erkennen we het wonder dat ‘onze’ gemeente bestaat en nog steeds getuigt van de levende en opgestane Heer en van de God die ons — liefdevol en genadig — in zijn huis ontmoet. De drie-enige God belooft ook een eeuwig huis. Gelovigen verlangen ernaar, om eens thuis te komen en voor altijd bij Hem te zijn.

Op de glas-in-loodramen van het in 2002 nieuw gebouwde kerkgebouw staan daarom fragmenten uit het laatste Bijbelboek (Openbaring 22) over de Alfa en de Omega, het begin en het einde en het nieuwe Jeruzalem.