Jeugd

Het is van groot belang dat jongeren zich thuis voelen in ‘onze’ gemeente, zowel in de zondagse erediensten als in de activiteiten van de gemeente door de week.

Daarbij willen we hen stimuleren om na te denken over hun verantwoordelijkheid voor elkaar en voor de hele gemeente en haar activiteiten.

Hun betrokkenheid is belangrijk — onmisbaar voor het voortbestaan en de toekomst van onze kerk als gemeente van Christus.

Klik in het menu links op de verschillende activiteiten.