Oktoberkamp

Elk jaar in de herfstvakantie is er een kamp waar iedereen uit klas 2-3-4 van de middelbare school welkom is! Van maandagmorgen tot en met woensdagavond zijn ze als groep bij elkaar om te sporten, te ontspannen, te groeien als groep, oog te hebben voor de Bijbelse opdracht van het liefhebben van de naaste en te zoeken naar verdieping in het geloof.

Dit jaar gaan we 28 t/m 30 oktober 2024 naar Haarle. Meer informatie volgt.

In de avonddienst op de zondag erna kijken we met alle deelnemers, leiding, ouders en gemeenteleden terug op het oktoberkamp.