Adressen

Kerkgebouw, tevens postadres kerk/scriba
Dreef 1 A
3628 BH  Kockengen

Reguliere diensten
Iedere zondag om 10.00 en 19.00 uur, zie Diensten

Penningmeester
Bertus Verhoek
Wagendijk 58
3628 ET  Kockengen
tel:  06-29207419
e-mail: penningmeester@gereformeerdekerkkockengen.nl

Rekeningnummers
Kerk: NL53 RABO 0332 8547 95
Diaconie: NL09 RABO 0332 8021 40

Webmaster
Maaike den Hertog en Wout van Vreeswijk
e-mail

Contact

Predikant
ds. Peter (P.H.) Zaadstra
Dreef 8
3628 BK  Kockengen
tel: 06-50819202
e-mail: predikant@gereformeerdekerkkockengen.nl

Scriba
Corné van der Waal
p.a. Dreef 1A
3628 BH  Kockengen
tel: 06-22571400
e-mail: scriba@gereformeerdekerkkockengen.nl

Koster
Marten Fokker
Gerverscop 13A
3481 LT  Harmelen
tel: 0348-441363 of 06-51531156
e-mail: koster@gereformeerdekerkkockengen.nl