Verhuur kerk en/of bijgebouwen

Het College van kerkrentmeesters heeft richtlijnen voor de verhuur van ruimtes in de kerk. Die zijn alleen beschikbaar voor niet-commerciële, interkerkelijke aangelegenheden. Voor de verhuur van kerkzaal en/of kleine en grote bijzalen heeft het College tarieven vastgesteld.

Informatie over de mogelijkheden, beschikbaarheid en tarieven kunt u opvragen bij de secretaris van het College van kerkrentmeesters, Martin Zeldenrijk, tel. 06-46080286.