Gezinsdiensten

Sinds de zomer van 2021 proberen we maandelijks een gezinsdienst te organiseren. Met liederen die iedereen kent en een nieuw lied dat we op die manier aanleren. Met psalmen en kinderliederen. Met een toegankelijke preek en daarbij plaatjes of korte teksten op de beamer om de grote lijn vast te houden. De oudste kinderen gaan niet naar de kindernevendienst, maar blijven erbij. Na de dienst is er koffie!

Voorbereiding en organisatie van deze diensten liggen bij Christine Berger, Lianne Boele en ds. Peter Zaadstra. Heb je ideeën of opmerkingen, laat je horen!

Data voor de gezinsdiensten volgens dit concept:

1 oktober — Groot is mijn trouw?
19 november — Groot is uw trouw!
25 december — Kerstgezinsdienst