Livestream

De live-uitzending via internet start enige tijd voor het begin van de kerkdienst. Als u te vroeg inschakelt, ziet en hoort u niets. Probeer het in dat geval nog eens.

U kunt de dienst ook met alleen geluid bijwonen via Kerkomroep.

Orde van dienst

Voor uitgewerkte versie, klik hier.

Welkom en mededelingen
Aanvangslied: Evangelische Liedbundel 7B
Stil gebed
Votum en groet
Aansteken Paaskaars
Leefregel
Zingen: Psalm 105: 1, 3 en 18
Gebed om de Heilige Geest
Vertrek- en luisterlied: Thy Word (Amy Grant)
Kinderen naar kindernevendienst
Schriftlezing (NBV21): Johannes 14:15-21
Zingen: Evangelische Liedbundel 209
Verkondiging
Zingen: Gezang 77: 1 en 2
Kinderen komen terug
Zingen: Evangelische Liedbundel 435
Dankgebed, voorbeden, stil gebed
Gezongen Onze Vader: Evangelische Liedbundel 325
Crèche komt terug
Slotlied: Gezang 44
Zegen

Collecte
1. Kerk
2. Bloemen

Collecten

Vergeet de collecten niet! Maak je giften over op de rekening van de kerk: NL53 RABO 0332 8547 95 en vermeld de datum van de zondag. De bedragen worden dan over de collectedoelen verdeeld. Of gebruik de betaalverzoeken hierboven of in de orde van dienst om direct aan een collecte te geven.

Collecten via GIVT

U kunt ook aan de collecte bijdragen via GIVT. Scan de QR code op deze pagina of kijk op deze pagina voor meer informatie over GIVT.

Collectemunten

Voor informatie over het bestellen van collectemunten klikt u hier.