Livestream

De live-uitzending via internet start enige tijd voor het begin van de kerkdienst. Als u te vroeg inschakelt, ziet en hoort u niets. Probeer het in dat geval nog eens.

U kunt de dienst ook met alleen geluid bijwonen via Kerkomroep.

Orde van dienst

Voor uitgewerkte versie, klik hier.

Welkom en mededelingen
Aanvangslied: Psalm 130: 3 en 4
Stil gebed, votum en groet
Aansteken Eerste adventskaars: Nora en Merel
Zingen: In ons hart geboren (Sela)
Gebed om de Heilige Geest, voorbeden, stil gebed, Onze Vader
Zingen: Projectlied: Jezus — Kind in onze nacht (mel. Gezang 134)
Kinderen naar de kindernevendienst
Schriftlezing (NBV21): Jakobus 5:7-11
Zingen: Gezang 130
Overdenking
Muzikaal intermezzo
Zingen: Weerklank 338: 1, 2, 3, 4 en 5 (= Lied 377 Nieuwe Liedboek)
Viering heilig avondmaal
Gebed van verootmoediging
Apostolische geloofsbelijdenis (we gaan staan)
Nodiging
Psalm 43: 3 en 4
Na elke tafel couplet uit Gezang 124
Dankzegging na de maaltijd
Dankgebed
Slotlied (kinderlied): Evangelische Liedbundel 426: 2 en 4
Zegen
Avondmaalscollecte

  1. Kerk 2. Diaconie

Collecten

Vergeet de collecten niet! Maak je giften over op de rekening van de kerk: NL53 RABO 0332 8547 95 en vermeld de datum van de zondag. De bedragen worden dan over de collectedoelen verdeeld. Of gebruik de betaalverzoeken hierboven of in de orde van dienst om direct aan een collecte te geven.

Collecten via GIVT

U kunt ook aan de collecte bijdragen via GIVT. Scan de QR code op deze pagina of kijk op deze pagina voor meer informatie over GIVT.

Collectemunten

Voor informatie over het bestellen van collectemunten klikt u hier.