Livestream

De live-uitzending via internet start enige tijd voor het begin van de kerkdienst. Als u te vroeg inschakelt, ziet en hoort u niets. Probeer het in dat geval nog eens.

U kunt de dienst ook met alleen geluid bijwonen via Kerkomroep.

Orde van dienst

Voor uitgewerkte versie, klik hier.

Voor de dienst orgelspel: Veilig in Jezus’ armen
Aanvangswoord
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Psalm 139: 1, 7 en 14
Levensloop — door Anneke
Zingen: Abba, Vader
Gebed
Schriftlezing door Ria: 1 Korintiërs 13:1-7, 13 (Bijbel in Gewone Taal)
Zingen: Gezang 481: 1 en 2
Verkondiging
Zingen: Gezang 477
Dankgebed en voorbeden
Slotlied: Lied 416 (Nieuwe Liedboek)
Bij het uitdragen orgelspel: Ik zie een poort wijd open staan

Collecten

Vergeet de collecten niet! Maak je giften over op de rekening van de kerk: NL53 RABO 0332 8547 95 en vermeld de datum van de zondag. De bedragen worden dan over de collectedoelen verdeeld. Of gebruik de betaalverzoeken hierboven of in de orde van dienst om direct aan een collecte te geven.

Collecten via GIVT

U kunt ook aan de collecte bijdragen via GIVT. Scan de QR code op deze pagina of kijk op deze pagina voor meer informatie over GIVT.

Collectemunten

Voor informatie over het bestellen van collectemunten klikt u hier.