Livestream

De live-uitzending via internet start enige tijd voor het begin van de kerkdienst. Als u te vroeg inschakelt, ziet en hoort u niets. Probeer het in dat geval nog eens.

U kunt de dienst ook met alleen geluid bijwonen via Kerkomroep.

Orde van dienst

Voor uitgewerkte versie, klik hier

Welkom en mededelingen
Aanvangslied: Psalm 42: 1 en 3
Stil gebed, votum en groet
Aansteken Paaskaars
Gebed om de Heilige Geest & voorbeden
Zingen (vertreklied): Opwekking 60
Kinderen naar de kindernevendienst
Schriftlezing (NBV21): Handelingen 9:1-9
Zingen: Gezang 487: 1
Overdenking
Zingen: Weerklank 282
Viering heilig avondmaal
Zingen: Psalm 43: 3 en 4
Na elke tafel couplet uit Gezang 1
Dankgebed
Kinderlied: Evangelische Liedbundel 292
Collecte
1. Kerk
2. Diaconie
Kinderen worden opgehaald uit crèche
Slotlied: Weerklank 474: 1 en 3
Zegen

Collecten

Vergeet de collecten niet! Maak je giften over op de rekening van de kerk: NL53 RABO 0332 8547 95 en vermeld de datum van de zondag. De bedragen worden dan over de collectedoelen verdeeld. Of gebruik de betaalverzoeken hierboven of in de orde van dienst om direct aan een collecte te geven.

Collecten via GIVT

U kunt ook aan de collecte bijdragen via GIVT. Scan de QR code op deze pagina of kijk op deze pagina voor meer informatie over GIVT.

Collectemunten

Voor informatie over het bestellen van collectemunten klikt u hier.