Geef aan de kerk

Wil je de kerk financieel steunen? Dat kunnen we goed gebruiken!

Nu je door de Covid-19-crisis misschien vaker online kerkdiensten bijwoont, gaat het ook met de collectes anders.

Giften zijn welkom op bankrekeningnummer NL53 RABO 0332 8547 95 t.n.v. Gereformeerde kerk te Kockengen, o.v.v. ‘gift’.

De kerk heeft de ANBI-status. Je gift is fiscaal aftrekbaar.

Alvast hartelijk dank!