Algemeen‎ > ‎

Adres / contact

Kerkgebouw, tevens postadres kerk/scriba
Dreef 1 A
3628 BH  Kockengen
tel. 0346-216797

Predikant
ds. Peter Zaadstra
Dreef 8
3628 BK  Kockengen
tel. 0346-241282 / 06-50819202
e-mail predikant@gereformeerdekerkkockengen.nl

Scriba
Jonieta de Hoop
p.a. Dreef 1A
3628 BH  Kockengen
tel.
06-10693412
e-mail scriba@gereformeerdekerkkockengen.nl

Koster
Marten Fokker
Gerverscop 13A
3481 LT  Harmelen
tel. 0348-441363 / 06-51531156

Reguliere diensten
Tijdens coronacrisis alleen morgendiensten: iedere zondag om 10.00 uur, zie Kerkdiensten

Rekeningnummers
Kerk: NL53 RABO 0332 8547 95
Diaconie: NL09 RABO 0332 8021 40